Udzielanie porad i konsultacji

w bieżącej działalności, zarówno wewnętrznej, jak i na zewnątrz.

Przygotowywanie i opiniowanie umów

gospodarczych, umów w relacjach z konsumentami, ogólnych warunków oraz regulaminów.

Prowadzenie negocjacji i rozmów

m. in. zmierzających do nawiązania współpracy lub polubownego rozwiązania sporu.

Dochodzenie należności pieniężnych

i innych roszczeń na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, jak również obrona wobec roszczeń zgłaszanych przez inne podmioty.

Sporządzanie opinii prawnych

sporządzanie opinii prawnych.

Opracowywanie pism

i pisemnych wystąpień wymagających wiedzy lub argumentacji prawniczej.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, obejmującą w szczególności:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych w bieżącej działalności, zarówno wewnętrznej, jak i na zewnątrz,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, umów w relacjach z konsumentami, ogólnych warunków oraz regulaminów
  • prowadzenie negocjacji i rozmów m. in. zmierzających do nawiązania współpracy lub polubownego rozwiązania sporu
  • dochodzenie należności pieniężnych i innych roszczeń na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, jak również obrona wobec roszczeń zgłaszanych przez inne podmioty,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowywanie pism i pisemnych wystąpień wymagających wiedzy lub argumentacji prawniczej.

Obsługa prawna przedsiębiorstwa zwykle obejmować będzie pełen zakres czynności związanych z udzielaniem pomocy prawnej, jednak nie ma przeszkód, aby świadczenie usług dotyczyło wyłącznie pewnych wybranych zagadnień (np. reprezentacja przed sądami lub opiniowanie złożonych pod względem prawnym projektów umów), a to stosownie do potrzeb danego podmiotu.

W przypadku mniejszych podmiotów, każda z powyższych usług może przybrać formę indywidualnego zlecenia, w zależności od ujawniającej się potrzeby.

Usługi są świadczone w ramach różnorodnych dziedzin prawa, a w szczególności prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego oraz prawa administracyjnego.

Reprezentacja przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie postępowania, jakie mogą wiązać się z jego działalnością, a w szczególności postępowanie cywilne oraz egzekucyjne, postępowanie administracyjne, a także postępowanie karne.

Usługi mogą być świadczone również w języku angielskim, co przede wszystkim dotyczy opracowania i opiniowania projektów umów gospodarczych oraz przygotowywania pism wymagających wiedzy prawniczej, kierowanych do kontrahentów zagranicznych. W zakresie porozumiewania się z klientem oraz z jego kontrahentami istnieje możliwość posługiwania się językiem portugalskim. Usługi są skierowane również do przedsiębiorców zagranicznych, zarówno zamierzających rozpocząć działalność na rynku polskim lub nawiązać współpracę z podmiotami krajowymi, jak i przedsiębiorcami już funkcjonującymi na terenie Polski.

Kancelaria Będkowski
biuro@kancelaria-bedkowski.pl

Tel. 880 100 113

Tel. / fax (+48) 77 44 17 655
45 - 064 Opole, ul. Reymonta 30 lok. 7